Opći uslovi za prijavu za učešće u AFS programima interkulturalnog učenja kroz razmjenu srednjoškolaca su:

  • da učenik trenutno pohađa srednju školu na području BiH;
  • da učenik ima prebivalište na području BiH;
  • da ima odlične ili vrlo dobre ocjene.

Prilikom prijave za učešće i označavanja željenih domaćin zemalja, pored općih, učenik treba zadovoljiti i posebne uslove učešća koji su određeni od strane AFS domaćin organizacije i zemlje (npr. godine starosti, poznavanje jezika i sl.). Posebni uslovi učešća su navedeni pojedinačno na stranici svakog od programa, a sve programe možete pronaći ovdje: Pronađi svoju AFS avanturu! Više informacija o zemljama, kulturi zemalja i školskim sistemima možete pronaći na stranicama zemalja.

Prijavni formular je obiman, te te savjetujemo da ga prvo detaljno pregledaš prije nego počneš sa popnunjavanjem kako bi mogao prikupiti potrebne dokumente. Ukoliko imaš problema prilikom popunjavanja ili ti je potrebna pomoć, molimo te da nam pišeš na [email protected] i na Facebook stranici fb.com/isubih.