years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Programi interkulturalnog učenja u Holandiji omogućavaju srednjoškolcima iz Bosne i Hercegovine da provedu školsku godinu ili tri mjeseca u državi Zapadne Evrope. AFS učenici tokom razmjene u Holandiji žive u domaćin porodici i pohađaju javnu srednju školu. U toku razmjene AFS domaćin organizacija za učesnike organizuje najmanje 3 orijentacijske aktivnosti, kao i proslave praznika, izlete i druženja , a učesnici tromjesečnog programa svoje iskustvo interkulturalnog učenjazavršavaju petodnevnim seminarom u Briselu kojeg organizuje Evropska federacija za interkulturalno učenje (EFIL). Tokom seminara učesnici imaju priliku naučiti sve što ih zanima o institucijama EU, evropskom i aktivnom građanstvu, posjetiti Parlament EU i družiti se sa oko 200 učesnika programa iz cijele Evrope. Saznajte više informacija o životu u Holandiji i specifičnostima holandske kulture na stranici zemlje. Više detalja o školskom sistemu u Holandiji možete pročitati u ovom dokumentu.

Posebni uslovi učešća

Za program razmjene u Holandiji mogu se prijaviti učenici koji imaju prebivalište na području BiH, pohađaju srednju školu u BiH, imaju odlične ili vrlo dobre ocjene, i rođeni su u periodu od 21.11.2002. do 21.05.2005. godine.