AFS je posvećen pomaganju mladima da iskuse boravak u inostranstvu bez obzira na njihovu finansijsku situaciju. AFS sarađuje sa preduzećima, državnim organima i institucijama, kao i individualnim sponzorima, nastojeći obezbjediti što veći fond punih i djelomičnih stipendija za učešće u AFS programima interkulturalnog učenja.

Dostupne stipendije za šk. 2020/21.

 

Uskoro više informacija…

Prijavi se!

Prijava za sve stipendije se vrši prilikom popunjavanja online aplikacije u dijelu “Programi, destinacije i stipendije”. Prijava za stipendiju će biti uzeta u razmatranje samo ukoliko si u ovom dijelu uploadovao dokumente koji su traženi za dostupne stipendije, te ukoliko se među odabranim destinacijama nalaze zemlje koje su predmet iznad navedenih stipendija.

ONLINE PRIJAVNI FORMULAR