Ada, učesnica jednogodišnjeg programa u Japanu, se vratila sa svog čarobnog iskustva u Japanu prije par sedmica u BiH. Nakon dolaska naše Ade, postala je dobitnica nagrade od strane grada Bihaća “Japodski Konjanik” za ostvarene nastavne, vannastavne aktivnosti, afirmaciju mladih u obrazovanju i promociji grada Bihaća i Bosne i Hercegovine u Japanu.

Ada je dobitnica pune stipendije za jednogodišenji program interkulturalnog učenja u Japanu. Tokom svoje razmjene, Ada je postigla izvanredne rezultate, te je predstavila svoju domovinu u najboljem svijetlu na lokalnim i svjetskim takmičenjima u Japanu.

“Iz Japana nosim dva vrijedna i svjetska ostvarenja, naučen novi jezik i jedno veliko, pozitivno iskustvo. Hrabrošću, upornošću, korektnošću i dobrotom otvaraju se sva vrata svijeta”  kaže Ada.

Fotografije: Ada Ćizmić

Velike čestitke i mnogo uspjeha želimo našoj Adi u budućnosti!