Na osnovu ukazane potrebe, “UG Interkulturni  susreti u Bosni i Hercegovini” raspisuje poziv za posao za sljedeću poziciju u AFS uredu u Sarajevu:

Koordinator programa ugošćavanja učenika u BiH

(četiri sata dnevno)

Nudimo vam:

 • Sticanje radnog iskustva i unapređenje vlastitih vještina;
 • Dinamično radno okruženje;
 • Mogućnost dugoročnog angažmana;
 • Učešće u treninzima i seminarima u inostranstvu.

Potrebne kvalifikacije za poziciju:

 • Iskustvo u radu sa učenicima;
 • Odlično poznavanje pravopisa i gramatike bosanskog, hrvatskog ili srpskog jezika;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • Odlično poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Odlične organizacijske i komunikacijske vještine;
 • Odgovornost i fleksibilnost u radu;
 • Sklonost radu sa ljudima;
 • Spremnost na povremeni rad vikendima;
 • Spremnost na putovanja unutar BiH i u inostranstvu;
 • Upućenost u rad neprofitnog i nevladinog sektora u BiH.

Opis posla:

 • Priprema potrebne dokumenate za dolazak AFS učenika u Bosnu i Hercegovinu;
 • Odgovoran je za aktivnosti traženja domaćin-porodica za AFS učenike iz inostranstva;
 • Radi na promociji programa ugošćavanja u AFS mreži;
 • Radi na promociji AFS programa na društvenim medijima;
 • Pruža podršku učenicima iz inostranstva, domaćin-porodicama;
 • Vodi krizni tim u slučaju kriznih situacija s domaćin-učenicima;
 • Koordiniše organizaciju svih aktivnosti za učenike iz inostranstva;
 • Komunicira sa AFS partnerima;
 • Komunicira sa školama i nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini (Ured za strance, ministarstva obrazovanja itd.);
 • Odgovoran je za pravovremeno podnošenje zahtjeva za privremeni boravak u BiH za domaćin učenike i upis učenika u školu;
 • Radi na razvoju i provođenju novih hosting programa;
 • Podnosi izvještaje o svom radu;
 • Obavlja druge poslove vezane za ovu poziciju u skladu sa ukazanom potrebom.

Način prijave

Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog obrasca koji se nalazi na sljedećem linku: https://goo.gl/forms/m5WuOA4rfEeEB36z2 (potrebna je prijava sa Google računom). Kandidati treba da pošalju CV i motivaciono pismo na engleskom jeziku (600-800 riječi). Rok za prijavu je petak, 09. novembar 2018. godine. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.