UG Interkulturni susreti u Bosni i Hercegovini (AFS u BiH) objavljuje poziv za prijavu za punu stipendiju za učešće u AFS jednogodišnjem programu razmjene srednjoškolaca u školskoj 2018/19. godini u Japanu obezbjeđenu u saradnji sa AFS organizacijom u Japanu.

Stipendista će učestvovati u AFS jednogodišnjem programu razmjene srednjoškolaca u Japanu s početkom u martu 2018. godine i završetkom u februaru 2019. godine gdje će živjeti u domaćin porodici, pohađati srednju školu i učestvovati u AFS orijentacijama i drugim aktivnostima. Opširnije o programu. Opširnije o destinaciji. 

Stipendija

Ukupni programski troškovi učešća u navedenom programu u Japanu su u pokriveni punom stipendijom i uključuju troškove:

 1. AFS police zdravstvenog osiguranja;
 2. povratne avionske karte;
 3. učešća u pripremnim aktivnostima za učesnike i roditelje prije početka razmjene;
 4. pružanje informacija, savjetovanja i brige o učesnicima i njihovim roditeljima, te domaćin porodicama i školama prije, tokom i poslije razmjene;
 5. 24-satne SOS telefonske linije za hitni slučaj;
 6. učešća u reorijentacionim aktivnostima po završetku programa razmjene;
 7. smještaja u domaćin porodici izabranoj i pripremljenoj od strane AFS domaćin organizacije;
 8. školovanja u općoj srednjoj školi;
 9. učešća u najmanje tri jednovikendne orijentacione aktivnosti tokom razmjene (On-Arrival, Midstay, End of Stay);
 10. časovi jezika na početku razmjene (po mogućnosti).

Navedena stipendija NE obuhvata troškove:

 1. izdavanja pasoša, troškove izdavanja boravišne dozvole;
 2. džeparac;
 3. vakcinacije (ukoliko su iste neophodne).

Obaveze stipendiste su pisanje dva izvještaja tokom razmjene i nakon povratka u BiH i primjereno ponašanje tokom razmjene.

Uvjeti za prijavu

Za dodjelu stipendije se mogu prijaviti učenici koji:
a)   trenutno pohađaju srednju školu na području BiH;
b)   državljani su i imaju prebivalište na području BiH;
c)   imaju odlične ocjene i primjerno vladanje
d)   imaju između 15 i 17 godina i 11 mjeseci u trenutku početka programa
e)   poznaju engleski jezik (maturanti imaju pravo na prijavu)
f)   prednost imaju kandidati čija je porodica u težem ekonomskom položaju, te u tom slučaju uz prijavnu dokumentaciju trebaju dostaviti dokaze o istom i to: (1) potvrdu o primanjima roditelja(â)/staratelja(â) za protekla tri mjeseca ili potvrdu nadležne institucije o nezaposlenju ili penzionom statusu roditelja(â)/staratelja(â) i (2) ovjerenu izjavu o članovima domaćinstva / kućnu listu.

Popunite online prijavu: AFS online prijava  
Rok za prijavu je 15.09.2017. godine.