Haris Buljubašić je učestvovao u EFIL-ovom seminaru u Švicarskoj na temu: Nove mogućnosti za mlade kroz saradnju organizatora omladinskih razmjena i lokalnih škola – „New opportunities for young people through cooperation of youth exchanges and local school communities“.

Od 26. februara do 3. marta 2012. godine, u Einsiedelnu, u Švicarskoj, Evropska federacija za interkulturalno učenje (EFIL), kao krovna organizacija evropskih AFS organizacija, organizovala je seminar na temu saradnje sa školama. U ovom seminaru učestvovalo je 26 AFS volontera iz 13 evropskih zemalja i iz Sjedinjenih Američkih Država. Glavne teme seminara bile su: razumijevanje potreba i očekivanja škola u vezi sa programima interkulturalnog učenja i razmjene srednjoškolaca, primjena interkulturalnog učenja u školskim učenicama, evropska i međunarodna politika za mobilnost i interkulturalnost mladih, te aktivnosti i sredstva za postizanje što bolje saradnje organizacija za razmjene učenika i škola.

Spoj iskustava iz 14 zemalja, te odlične radionice EFIL-ovog tima, zasigurno će pomoći svim AFS organizacijama da kroz saradnje sa školama omoguće što kvalitetnije i ljepše programe razmjena za hiljade učesnika, koji svake godine odluče učestvovati u našim interkulturalnim programima razmjene. Na seminaru je istaknuta i krucijalna važnost saradnje sa školama, koje su jedan od „ključnih igrača“ za uspješan rad AFS-a. Seminar je bio podržan od strane programa Evropske komisije – “Mladi u akciji”.

I još jedan dokaz kako AFS spaja ljude je i da sam u Švicarskoj sreo dvije volonterke AFS-a Švicarske, sa kojima sam učestvovao na EFIL-ovo seminaru u Rumuniji, Danielu Schemmp i Simone Franzelli, koje ovog puta nisu bile učesnice seminara, ali su sa nama provele prelijepo poslijepodne u Cirihu.

Želim preporučiti svim volonterima UG ISU BiH da učestvuju na seminarima koje EFIL i AFS organiziraju, te tako dožive nezaboravno iskustvo, steknu vještine koje su korisne za njih same, ali i pomoću kojih mogu značajno doprinijeti radu našeg Udruženja, te AFS i EFIL mreže.