Evropska federacija za interkulturalno učenje – EFIL, za cilj ima pomoći osnivanje novih AFS organizacija. Ovaj put fokus je bio na Bugarskoj i Rumuniji.

Nakon što je EFIL oformio tim predavača-trenera za ovaj seminar, objavili su poziv za gostujuće trenere, te im ponudili mogućnost da održe svoju radionicu, koju su sami osmislili, u sklopu ovog seminara. Nakon što sam osmislio radionicu na temu prezentacijskih vještina, odlučio sam se prijaviti na ovaj veoma zanimljiv poziv EFIL-a. Iako nisam vjerovao da će organizatori izabrati baš mene, ja sam bio pobjednik ovog poziva, te sam dobio mogućnost da svoju radionicu održim u Rumuniji.

Seminar Youth mobility for Intercultural Competence, održan je u Bukureštu, Rumunija, u trajanju od 5. do 11. februara 2012. godine. Na seminaru je učestvovalo 9 AFS volontera iz četiri evropske zemlje, te po pet učesnika iz Rumunije i Bugarske, koji su došli učiti o AFS programima interkulturalnog učenja, ali i o drugim stvarima koje AFS i EFIL nose u svom sistemu djelovanja.

Radionice su se ticale osnova AFS-a, potom interkulturalnog učenja, što je i bit samih programa razmjene koje AFS organizuje, volonterizma, organizacionih sposobnosti, te na kraju, prezentacijskih vještina. Učesnici iz Bugarske i Rumunije bili su oduševljeni pristupom radu EFIL-ovih trenera, ali i svime što AFS nosi sa sobom, te su puni entuzijazma, po završetku seminara, napravili svoje akcione planove, koje su već počeli provoditi, a sve s ciljem osnivanja dvije nove AFS organizacije, u Rumuniji i Bugarskoj.

Posljednjeg dana seminara, došlo je vrijeme za moju prvu radionicu na jednom međunarodnom seminaru. Kao najmlađi učesnik ovog seminara u Rumuniji, ima sam veliku tremu, ali moja želja za kvalitetnim radom, dobra pripremljenost, te pomoć koju sam dobio od iskusniji trenera, rezultirali su, prema riječima učesnika, odličnom, veoma korisnom i zanimljivom radionicom.
Još jedno lijepo iskustvo bilo je posjeta Bukureštu, gradu zadivljujuće arhitekture, koje će mi definitivno ostati urezan u sjećanje još dugo vremena.

I za kraj, sa vama želim podijeliti i nešto lično. U Rumuniji sam sreo i Julliu Birsan, učesnici AFS programa interkulturalne razmjene, s kojom sam u Bergamu, Italija, proveo nezaboravna tri mjeseca, te Mariannu Fugamalli, jednu od volonterki lokalnog odjeljenja u kojem smo bili Jullia i ja, i koja nas je sve vrijeme podržavala tokom naše razmjene. Ovo je još samo jedan mali dokaz kako AFS povezuje cijeli svijet, i kako ga čini boljim mjestom za život.

Hvala na čitanju,
Haris Buljubašić