Naš volonter Aljoša je od 13. do 20.02.2011. god. u Strasbourgu učestvovao u seminaru pod nazivom “Interkulturalni volonterski rad u međugeneracijskom kontekstu: pružanje podrške domaćin porodicama učenika u razmjeni”. Pročitajte šta je napisao o seminaru:

Seminar (study session) koji se održao od 13. do 20. februara 2011. godine u organizaciji Evropske federacije za interkulturno učenje – EFIL, a pod pokroviteljstvom Vijeća Evrope, definitivno je jedno od najboljih iskustava u mom životu. Seminar je okupio ukupno 30 učesnika, od 17 do 64 godine iz 17 država Evrope. Seminar je vodilo 5 iskusnih trenera, na čelu sa Ingom Menke, koja je zaposlena u EFIL-ovoj kancelariji u Briselu.

Na ovom seminaru smo se pozabavili sa tri teme: ICL (Intercultural Learning), IGL (Intergenerational Learning) i podrška domaćin porodicama, te se i sam seminar može podijeliti na tri dijela.

Dvije večeri su bile rezervisane za dijeljenje iskustava što se podrške za domaćin porodice tiče. Ovaj dio je bio od velikog značaja za mene, a samim tim i za UG ISU BiH, jer sam dobio priliku da se upoznam sa radom drugih AFS organizacija iz Evrope. Ovaj seminar sam također iskoristio i da promovišem Bosnu i Hercegovinu kao AFS destinaciju, odnosno da razbijem neke predrasude koje postoje o našoj državi.

Mogu slobodno da kažem da sam naučio mnogo toga na ovom seminaru, kako o ICL-u i IGL-u, tako i o veoma bitnoj temi o kojoj se ne govori tako često, a to je podrška domaćin porodicama. Želim da se zahvalim UG ISU BiH što su mi pružili priliku da učestvujem na ovom seminaru, kao i Vijeću Evrope što su finansirali ovaj projekat.