years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Program interkulturalnog učenja na Tajlandu omogućava srednjoškolcima iz Bosne i Hercegovine da provedu školsku godinu u jugoistočnoj Aziji. AFS učenici tokom razmjene na Tajlandu žive u domaćin porodici i pohađaju srednju školu. Tokom razmjene AFS domaćin organizacija za učesnike organizuje najmanje 3 orijentacijske aktivnosti, te druge događaje kao što su izleti, proslave praznika, druženja i sl. Saznajte više informacija o životu na Tajlandu i specifičnostima tajlandske kulture na stranici zemlje. Više detalja o školskom sistemu na Tajlandu možete pročitati u ovom dokumentu.

Posebni uslovi učešća

Za program razmjene na Tajlandu mogu se prijaviti učenici koji imaju prebivalište na području BiH, pohađaju srednju školu u BiH, imaju odlične ili vrlo dobre ocjene, i rođeni su u periodu od 2. augusta 2002 do 2. oktobra 2005 godine. Poželjno je predznanje engleskog jezika.

Uključeno u tvoje iskustvo razmjene

 • Avionske karte
 • Doček na aerodromu
 • Pronalazak domaćin porodice
 • Smještaj
 • Obroci
 • Pronalazak domaćin škole
 • Pronalazak mjesta za pružanje podrške u lokalnoj zajednici
 • Kontakt osoba za podršku
 • Zdravstveno osiguranje
 • 24/7 podrška u hitnim slučajevima
 • Prevoz do škole
 • Kurs jezika
 • Pomoć pri procesu prijave
 • Pomoć pri apliciranju za vizu
 • Izdavanje vize i pasoša
 • Orijentacijski sastanci prije razmjene
 • Orijentacijski sastanci tokom razmjene
 • Reorijentacijski sastanak
 • Materijal za učenje
 • Školske knjige i materijal
 • Pristup alumni mreži
 • Kontinuirana podrška
 • Prisustvo širom svijeta
 • 70 godina iskustva

Tvoja odgovornost

 • Vakcine
 • Izleti
 • Kulturalna putovanja
 • Transkript ocjena
 • Školska diploma