AFS program za domaćin porodice pruža prijatano, korisno i transformirajuće iskustvo za cijelu porodicu. Program je podržan AFS interkulturalnim putovanjem za domaćin porodice, sačinjenim od specifičnih interkulturnih obrazovnih ciljeva koji se provode uz pomoć treniranih zaposlenika i volontera. Putovanje uključuje orijentacijske sastanke, struktuirane diskusije i druge obrazovne aktivnosti i razmišljanja koja pomažu porodicama da:

 • Istraže i izgrade svoju interkulturnu svijest i razumijevanje kao globalni pojedinci i kao porodica;
 • Bolje podrže svoje domaćin učenike prilikom integracije u novu kulturu, kao i njeno/njegovo interkulturno obrazovno iskustvo istaknuto u AFS kurikulumu i obrazovnom putovanju učenika;
 • Pomognu AFS učenicima da dostignu svoje globalne i osobne ambicije u inostranstvu;
 • Podijele svoju kulturu i nauče o novoj kulturi od svojih domćin učenika.

HOST_CURRI

AFS obrazovni ciljevi služe kao osnova za AFS obrazovno putovanje za domaćin porodice i 14. ciljeva koji su podijeljeni na 4 dijela:

 • Samosvijesnost
 • Komunikacijske vještine i empatija
 • Interkulturalne kompetencije
 • Globalna pitanja

Rad na ovim obrazovnim ciljevima pomaže porodicama da:

 • Bolje razumiju kako kultura utiče na percepciju, ponašanje, vrijednosti i stavove
 • Uzmu u obzir i počnu poštovati različite perspektive u pristupu problemima i svakodnevnim situacijama
 • Počnu cijeniti raznovrsnost, pokažu poštovanje i prihvate osobe sa različitim životnim pričama, stavovima, mišljenjima, životnim stilovima i vrijednostima
 • Postanu zainteresovani i zabrinuti za globalne stvari i svjesni uticaja izbora koje pravimo na druge ljude
 • Postanu volonteri posvećeni kreiranju pozitivnih promjena u lokalnim, nacionalnim i/ili globalnim zajednicama
KAKO SU VOLONTERI TRENIRANI DA PODRŽAVAJU UčENIKE programa INTERKULTURALNOG UČENJA?

AFS interkulturni link program učenja je je program treninga i ocjenjivanja na nivou AFS mreže, koji je dizajniran da unaprijedi interkulturalne kompetencije volontera i osoblja, te poveća našu ekspertizu i razvijanju učenika, domaćin porodica volontera i ostalih.

Pročitajte više