Da bi bili u mogućnosti da podržimo učenike i domaćin porodice na njihovim interkulturnim putovanjima, AFS volonteri i uposlenici moraju znati osnove interkulturnog učenja i koristi AFS iskustva. Imajući ovo u vidu, AFS je kreirao Interkulturni link program učenja – zvanični programa treniranja i obuke o interkulturalnom učenju na nivou AFS mreže.

LINK_COVER

Interkulturni link – program učenja je namijenjen volonterima i uposlenicima u AFS uredima da postanu više kulturno osjeljivi i da razviju sposobnosti i vještine potrebne za provedbu programa interkulturalnog učenja drugih (učenika, škola, domaćin porodica i osoba izvan AFS-a). Kao program koji se koristi širom AFS svijeta, on također nudi zajednički vokabular volonterima i uposlenicima gdje god da se nalaze, od Kine do Gane, od Kanade do Njemačke. Ukratko, korištenjem raznovrsnih i interaktivnih metoda refleksije, program učenja pomaže volonterima i zaposlenima da razviju znanje, vještine i stavove potrebne zza interakciju s ljudima različitih kulturnih pozadina, unutar i izvan AFS-a.

Teme u Programu uključuju: AFS obrazovni pristup, definicije i koncepte kulture, razlike između generalizacije i stereotipa, interkulturalnu komunikaciju, kulturne vrijednosti i dimenzije, tipove interkulturalnih konflikata i kulturnu adaptaciju. Interkulturalni link također uključuje alate i modele koji pomažu volonterima i uposlenima da se suzdrže od prosuđivanja u interkulturalnom okruženju i da identificiraju načine putem kojih mogu pomoći drugima da postanu osjetljiviji spram drugih kultura.

Opsežan sadržaj

AFS interkulturalni link - program učenja nudi četiri nivoa učenja, svaki se nadograđuje na prethodni kako bi pomogao volonterima i uposlenima da usvoje glavne kompetencije.
w

Nivo W

Uvodni kurs u Program učenja, Šta svaki AFSer treba znati o interkulturalnom učenju™ 2.0 (poznat i kao “Nivo W“) je obavezni kurs za sve volontere i uposlene u cijeloj AFS mreži. U Nivou W, učesnici uče osnove AFS obrazovnog pristupa, modele kultura, kulturne vrijednosti i dimenzije, komunikacijske stilove, kulturalnu adaptaciju i AFS obrazovnu metodologiju.

l1

Nivo 1

Proširujući znanja usvojena na Nivou 1, učesnici istražuju dublje razumijevanje koncepata kulture i različitih modela, a s ciljem istraživanja kulturne komunikacije i adaptacije. Oni učestvuju u interkulturalnoj simulaciji i grupnom radu kako bi analizirali studije slučaja i razvili konstruktivne strategije za rješavanje interkulturalnog konflikta.

l2

Nivo 2

Nivo 2 omogućava dublje razumijevanje o upravljanju interkulurnim konfliktima, kao i u to kako pomoći AFS učenicima da postanu interkulturalno osjeljiviji. Kao i Nivo 1, Nivou 2 također koristi simulacijske aktivnosti koje korespondiraju sa AFS obrazovnim ciljevima za učenike i AFS kurikulumom i obrazovnim putovanjem učenika.

l3

Nivo 3

Nivo 3 uvodi rješavanje interkulturnih problema i donošenje odluka, davanje i pimanje feedback-a, i kompleksnost moći i privilegija u interkulturalnom okruženju. Učesnici su pozvani da pristupe IDI (Intercultural Development Inventory) testu prije nego što počnu sa radionicom. Učesnici rade na kreiranju ličnih razvojnih planova (PDPs – Personal Development Plans) koji naglašavaju načine kroz koje mogu postati efektivni interkulturalisti i lideri u bliskoj budućnosti.