Od 25-28. maja u Pragu, Češka Republika je održana izborna Skupština Evropske federacije za interkulturno učenje, organizacije koja okuplja AFS organizacije iz Evrope i Mediterana. Ova sjednica Skupštine je bila izuzetno značajna za našu organizaciju, s obzirom da je AFS BIH postala punopravna članica Federacije.

Na Skupštini EFIL-a je učestvovalo 49 delegata iz 26 zemalja članica federacije, a među njima i predstavnik AFS BIH. Našu organizaciju predstavljao je Milan Kusmuk, predsjednik Upravnog odbora. Fokus ovogodišnje Skupštine je bio na izradi strategije za nove AFS organizacije i organizacije u razvoju, te na pružanju podrške istim. Pored toga, bilo je riječi o treninzima koje EFIL pruža i o kratkim programima interkulturalnog učenja. Na Skupštini je izabran i novi sastav Upravnog odbora EFIL-a.

Novi sastav Upravnog odbora EFIL-a, Foto: EFIL

Pored AFS BIH, punopravne članice EFIL-a su postale i AFS organizacije iz Hrvatske (AFS CRO), Slovenije (AFS SLO), Srbije (AFS SRB) i Irske (EIL IRL), dok je organizacija “Intercultural Exchange Bulgaria” dobila status pridruženog člana. Punopravno članstvo za našu organizaciju, koja je do sada imala status pridruženog člana, predstavlja veliku čast, ali i obavezu da nastavi raditi na promociji interkulturalnog učenja, AFS misije i razvoju volonterizma u BiH.

Milan (drugi zdesna) tokom Skupštine EFIL-a, Foto: EFIL

Veliko priznanje za rad našeg  Udruženja, pored statusa punopravnog člana, predstavlja i činjenica da je, predsjednik Upravnog odbora UG ISU BIH, Milan Kusmuk nominovan i jednoglasnom odlukom članova Skupštine izabran za člana Izborne komisije EFIL-a na mandat od dvije godine.

Pri povratku iz Praga, Milan je u Beču posjetio kancelariju AFS-a Austrije i iskoristio priliku da sa direktoricom i zaposlenima razgovara o mogućoj saradnji na polju fundraising-a.