Volonteri UG Interkulturni susreti u  Bosni i Hercegovini u saradnji sa profesorima JU “Mješovita srednja škola Gračanica” organizovali su u Gračanici seminar za profesore. Jednodnevni seminar je organizovan 13. januara i okupio je više od 50 profesora.

Teme seminara bile su interkulturalno učenje i AFS obrazovni ciljevi, historijat i misija AFS-a, historija AFS programa u BiH i na Balkanu. Profesori koji su prisustvovali ovom seminaru u multimedijalnoj sali “Mješovite srednje škole Gračanica” imali su priliku i da se bliže upoznaju sa AFS programima razmjene srednjoškolaca i programom ugošćavanja učenika u BiH, a volonteri su s profesorima podijelili i svoja vlastita iskustva učešća u AFS programima.

Pored toga volonteri i profesori su sa učesnicima seminara podijelili svoja iskustva sa seminara pod nazivom “Obrazovanjem za mir kroz međunarodne interkulturne razmjene učenika”, koji je održan prošle godine u Beogradu. Oni su prezentovali projekt koji je osmišljen na navedenom seminaru, a u čijoj realizaciju učestvuju srednje škole iz Zrenjanina (Srbija), Celja (Slovenija), Bjelovara (Slovenija) i Gračanice (BiH). Treba reći da je ideja za seminar u Gračanici rođena upravo tokom boravka AFS volontera i profesora u Beogradu.

seminar-gracanica
Profesori Samer Fazlić, Slađana Pejić i Šefik Hasić su prezentovali i historiju AFS programa na Balkanu | Foto: Mevlida Karić, prof.

“Seminar je bio odličan… Smatram da smo uspjeli kolege zainteresovati za rad Udruženja, a pored toga neki od učesnika su izrazili spremnost za ugošćavanje učenika iza inostranstva na “mini program razmjene” ( 10-15 dana). Ovakvi seminari su pun pogodak i nadam se da ćemo i u budućnosti nastaviti da organizujemo slične aktivnosti u Tuzlanskom kantonu, ali i širom Bosne i Hercegovine. Očekujemo i podršku Ministarstva obrazovanja kako bi seminar ispunio i formalni uslov, te bi kao takav imao prefiks stručnog usavršavanja profesora na poljima interkulturalnog učenja, razmjene srednjoškolaca, aktivnijeg agnažmana profesora i boljeg razumjevanja u BiH,” – istakao je naš volonter i jedan od inicijatora i organizatora seminara, prof. Šefik Hasić.

Ovaj seminar dio je redovnih aktivnosti AFS ureda u BiH, koji kroz iste nastoji promovisati AFS obrazovni pristup i osnažiti interkulturalne kompetencije u BiH. AFS ohrabruje sve članove naše globalne zajednice da uče i podučavaju o tome kako živjeti zajedno, te da tako podstiču interkulturalno razumijevanju u cilju stvaranja pozitivnih promjena za mirniji svijet.

Ukoliko ste i vi zaintersovani za organizovanje sličnih aktivnosti ili projekata, molimo vas da popunite naš obrazac za škole i nastavni kadar.