Međunarodni seminar „Islam u Evropi “ je od 5. do 11. aprila 2016. godine, okupio 15 AFS volontera i 3 trenera u Dilbeeku, Belgija. Među učesnicima su bile i Amila i Zehra,  volonterke AFS BiH.  Seminar je jedna u nizu aktivnosti koje ove godine organizuje Evropska federacija za interkultualno učenje u okviru svoje  ovogodišnje teme „Izgradnja mirnih društava“. Projekat je podržan od strane Evropske omladinske fondacije Vijeća Evrope.

Seminar je imao za cilj uključiti što više AFS organizacija u borbu protiv islamofobije i naglasiti važnost promocije interkultualnog dijaloga širom Evrope. Učesnici su imali priliku razumjeti različite percepcije Islama u Evropi, uvidjeti izazove međureligijskog dijaloga i razmisliti o poziciji i ulozi AFS-a u njemu. S tim u vezi, učesnici su  nastojali identifikovati društvenih grupa u kojima bi bilo potrebno širiti pozitivnu sliku o muslimanskoj populaciji, kao i načine za prilazak njima. Istovremeno, radili su na razvoju strategije za uključivanje muslimana u aktivnosti međunarodnih programa razmjene, kao i na razvijanju popratnih akcionih planova za korištenje u AFS lokalnim odjeljenjima u  borbi protiv islamofobije u lokalnim zajednicama.

Pročitajte u nastavku teksta impresije naših volonterki, Amile i Zehre.

Seminar „Islam u Evropi“  mi je pružio priliku diskutovati o trenutnom porastu broja muslimana u Evropi, njihovom položaju kao manjine, odnosu javnosti i medija prema muslimanima kao religijskoj manjini, te činjenici da se riječ ‘terorizam’ automatski veže za Islam. U svijetu živi približno 1.6 milijardi muslimana, a samo možda 1% njih može se povezati sa terorističkim skupinama. Smatram da je Evropa žrtva medijske propagande i često neispravnih ili nepotpunih informacija, zbog čega u svim segmentima života stavlja debelu liniju između, ”nas” (stanovnika Evrope) i ”njih” (ljudi sa Bliskog istoka).

Bilo je interesantno čuti drugačija iskustva, poglede na svijet i razmišljanja. Svi učesnici i treneri fantastični su ljudi, vrijedni i spremni da promijene svijet na bolje. Program seminara sastojao se od vježbi za izgradnju tima, edukativnih radionica, debata i rasprava, istraživanja medijskih tekstova i govora, planiranja i pisanja budućih projekata direktno ili indirektno vezanih za temu seminara. Bilo mi je veliko zadovoljstvo predstavljati AFS BiH na ovom seminaru i namjeravam vrijedno raditi na organizaciji projekata koji će se realizirati u budućnosti kako bi istrijebili islamofobiju u Evropi, kao i duge vidove fobija i diskriminacija, kojih, nažalost, ima mnogo.

Amila Ahmethodžić, volonterka u lokalnom odjeljenju u Sarajevu

Tokom 6 dana seminara imala sam priliku upoznati AFS volontere raznih profila iz svih dijelova 

Evrope. Sam seminar je bio organizovan na bazi diskusije. Prvi dan dan smo započeli vježbama za izgradnju tima tokom kojih smo mogli naučiti više jedni o drugima. Zatim smo prisustovali radionici „Islam 101“ gdje smo učili najosnovnije stvari o Islamu. Narednih dana smo najčešće radili u manjim grupama gdje smo imali zadatke da dajemo svoje vlastite definicije određenog pojma, da učimo o predrasudama koje mi imamo, te o islamofobiji i njenom porijeklu.

Četvrtog dana smo posjetili nekoliko organizacija i ustanova. Neke od njih su bile Forum evropske muslimanske omladine i studentskih organizacija(FEMYSO – Forum of European Muslim Youth and Student Organizations), Doprinos Jevreja inkluzivnoj Evropi (CEJI – A Jewish Contribution to an Inclusive Europe), te džamija i izbjeglički kamp. Svaka ova organizacija ili ustanova je na svoj način radila sa problemom islamofobije koja se širi Evropom. Ja sam bila u grupi koja je posjetila CEJI—organizaciju koja se najviše bavi pitanjima islamofobije i antisemitizma, te uopće svih diskriminacija u svojoj zajednici. Predstavili su nam svoje aktivnosti, piramidu mržnje, svoje tehnike i principe. Potom smo obišli Molenbeek,  naselje u Briselu gdje živi najveći broj muslimana i izbjeglica. Naš vodič nam je pričao o adaptaciji ovih ljudi od trenutka njihovog dolaska do njihovog današnjeg života. Također nas je upoznao sa historijom ovog naselja u Briselu.

Nakon dugog dana punog diskusija, učenja, otkrivanja novog i drugačijeg, kao i obilaska Brisela, večerali smo u jednom marokanskom restoranu. Tu smo probali tradicionalnu hranu  i uz lijepo društvo razgovarali o impresijama tog dana.  Idući dan smo imali govornika iz organizacije FEMYSO koji nam je pričao o svom životu kao člana manjine u evropskom  društvu. Upoznali smo se sa radom Foruma, imali priliku postaviti pitanja koja smo imali i otkrili tokom proteklih dana, te vodili interesantnu i uzbudljivu diskusiju.

Imali smo zadatak da tokom seminara razmislimo o tome kako i šta mi kao AFS volonteri možemo doprinijeti u svom društvu. Imali smo zadatak da na papiriću napišemo našu ideju te da je prezentujemo u 60 sekundi pred ostalim volonterima. Nakon predstavljanja, mogli smo da razgovaramo o svojoj ideji i da u nju uključimo i ostale zainteresovane učesnike. Tokom seminara smo najviše naučili jedni o drugima: o različitim kulturima, načinima razmišljanja i percepcijama. Nastavili smo da učimo i radimo sve ono što AFS promoviše. Uistinu je bilo zadovoljstvo i čast biti dio ovog seminara i upoznati sve ove divne ljude unutar AFS mreže.

Zehra Merdžanić, volonterka u lokalnom odjeljenju u Sarajevu