U četvrtak, 28.10.2010. godine održano je svečano potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH i Inicijative devet nevladinih organizacija iz BiH koje se bave mladima, među kojima je UG Interkulturni susreti u Bosni i Hercegovini. 

Memorandum su potpisali gospođa Nevenka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije i predstavnici devet članica Inicijative: Omladinske informativne agencije BiH, Unije studenata Republike Srpske, Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, Udruženja studenata medicine Bosne i Hercegovine, Evropskog studentskog foruma, Udruženja za međunarodnu razmjenu studenata radi stručne prakse, Mreže studenata u BiH, UG Interkulturnih susreta u Bosni i Hercegovini i Cerebre.

Ovim dokumentom formalizirana je saradnja mladih iz nevladinog sektora i Direkcije za evropske integracije u područjima od zajedničkog interesa u procesu evropskih integracija. Potpisnici Memoranduma imaju zajednički strateški cilj – unapređenje kvalitetne komunikacije, razmjene i plasiranja relevantnih informacija o procesu evropskih integracija. 

Komunikacijskom strategijom za informiranje javnosti o pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji predviđen je kontinuirani rad na stimuliranju dijaloga i podizanju nivoa i sadržaja diskusije o procesu, osiguravanje pristupa razumljivim informacijama o razvoju odnosa Bosne i Hercegovine i Evropske unije i implikacijama za sve sektore društva. 

Direkcija je prepoznala Incijativu devet nevladinih organizacija kao dragocjenog partnera u strateškom pristupu informisanja javnosti, u prvom redu mladih. Osim za Inicijativu devet nevladinih organizacija Memorandum je otvoren i za druge organizacije koje se bave pitanjima mladih a u međuvremenu postanu članice neke od referentnih evropskih i međunarodnih mreža.