Šta je edukacija o globalnim građanima?

Edukacija o globalnom građanstvu je transformirajuća, cjeloživotna težnja koja uključuje, oboje – formalno učenje i praktično iskustvo. Pomaže ljudima svih generacija da:

 • Poštuju kulturne, polne, vjerske i druge razlike
 • Postanu svjesni svijeta izvan vlastitog poimanja
 • Razumiju svoje obaveze kao članova globalne ljudske zajednice
 • Shvate našu ulogu u očuvanju naše planete za održivu budućnost
 • Budu svjesni kako ono što radimo na lokalnom nivou utiče na šire okruženje

Nauči više o #AFSeffect-u za globalne građane

Glavni izazov za cjeloživotno učenje uključuje naše sposobnosti da učimo da živimo zajedno gradeći razumijevanje prema drugima, njihovoj historiji, tradiciji i duhovnim vrijednostima

-Jaques Delors, Učenje: Blago u njemu, Izvještaj za UNESCO-ovu Međunarodnu komisiju za obrazovanje za XXI vijek (1996.)

#AFSeffect za globalne građane

AFS priprema i aktivira globalne građane svih godina i pozadina – učenike i mlade, odrasle, volontere, porodice, škole i druge. Mi to sprovodimo kroz naše impresivne međunarodne programe razmjene, volontera, domaćin porodica i druge prilike, koje su podržane kroz pojednostavljene interkulturne obrazovne programe.

AFS ohrabruje ljude da razmišljaju kritički, ispitaju pretpostavke i budu fleksibilni. Naša iskustva grade povjerenje, šire vidike i razvijaju praktične vještine neophodne za komunikaciju i saradnju sa ljudima iz različitih kultura – na lokalnom nivou i širom planete.

Život, rad, učenje i volontiranje u inostranstvu sa AFS-om takođe pomaže mladima da nauče kako da riješe probleme, donose odluke i rade aktivno u raznolikim timovima i grupama.

Kao rezultat našeg strukturiranog sticanja iskustava u stvarnom životu, AFS cijeni, vrednuje i poštuje kulturne i druge razlike i vjeruje da je naš svijet jači i interesantniji zbog njih.

Nije čudno da ne moraš ići daleko kako bi sreo AFSere koji čini promjene u lokalnoj zajednici, unutar industrija ili se nalaze u prvom planu odlučivanja o bitnim međunarodnim pitanjima. AFSeri su svugdje. AFSeri su globalni građani.

Ove globalne sposobnosti XXI vijeka su visoko cijenjene od strane obrazovnih radnika, poslodavaca, humanitaraca i zajednica. Biti siguran i komforan među ljudima sa različitim pozadinama i pogledima na svijet otvara svijetu mnoge nove i uzbudljive prilike.

AFS agenda za edukaciju o globalnom građanstvu

AFS se fokusira na šest glavnih područja u cilju podrške konceptu globalnog građanstva:

 1. AFS pomaže svijetu da uči živjeti zajedno. Mi smo privrženi podsticanju interkulturnih razmjena, učenju i razumijevanju, kao moćnim i produktivnim načinima za izgradnju pravednijeg i mirnijeg svijeta.
 2. AFSeri prigrljavaju razlike i vjeruju da je naš svijet jači zbog njih. AFS naglašava bitnost razlika i uključivanja isith u naše politike, programe, organizacije i nastojanjima da dosegnemo širu javnost.
 3. AFS je posvećen širenju uloge mladih u liderstvu i procesu donošenju odluka unutar AFS i šireg društva. Mi dijelimo naše zaključke i preporuke kako bi pomogli organizacijama i zajednicama da bolje iskoriste potencijale mladih volontera i lidera.
 4. AFS zagovara, zajedno sa edukatorima, kreatorima politike i drugima, integraciju interkulturalnog učenja i obrazovanja o globalnom građanstvu u nacionalne agende i silabuse javnih škola.
 5. AFS usko sarađuje sa školama, univerzitetima, humanitarnim i mirovnim grupama, vladama i nevladinim organizacijama na pitanjima koja se odražavaju na našu misiju i koja podržavaju obrazovanje o globalnom građanstvu.
 6. AFS proatkivno podržava ciljeve o održivom razvoju Ujedinjenih nacija (eng. Sustainable Development Goals – SDG) i vjeruje da oni pružaju putokaz ka tome kako da učinimo naš svijet boljim mijestom za sve ljude.

UN-ov cilj broj 4 za održiv razvoj: Osigurati inkluzivno i kvalitetno obrazovanje za sve i promovisati cjeloživotno učenje

Cilj broj 4 fokusira se na znanje i vještine potrebne za promociju održivog razvoja i održivog načina života, ljudskih prava, polnih jednakosti, promocije o kulturi mira i nenasilja, globalnog građanstva i poštivanju kulturnih razlika i doprinosu kulture održivom razvoju.

AFS daje posebnu pažnju ispunjavanju cilja broj 4:

Do 2030., obezbjediti da svi učenici steknu znanje i vještine potrebne za promociju održivog razvoja, uključujući, između ostalog, kroz edukaciju za održivi razvoj i održivi način života, ljudska prava, polnu jednakost, pomociju kulture mira i nenasilja, globalnog građanstva i poštivanje kulturnih razlika i doprinosa kulture održivom razvoju.

Naučite više o 17 globalnih ciljeva