AFS je posvećen pomaganju mladima da iskuse boravak u inostranstvu bez obzira da njihovu finansijsku situaciju. AFS sarađuje sa preduzećima, državnim organima i institucijama, kao i individualnim sponzorima, nastojeći obezbjediti što veći fond punih i djelomičnih stipendija za učešće u AFS programima interkulturalnog učenja.

Prijava za sve stipendije se vrši prilikom popunjavanja online aplikacije u dijelu “Programi, destinacije i stipendije”. Prijava za stipendiju će biti uzeta u razmatranje samo ukoliko si u ovom dijelu uploadovao dokumente koji su traženi za dostupne stipendije, te ukoliko se među odabranim destinacijama nalaze zemlje koje su predmet iznad navedenih stipendija.

Općenito o stipendiji:

Stipendisti će učestvovati u AFS jednogodišnjem programu razmjene srednjoškolaca na s početkom u septembru 2019. godine i završetkom u julu 2020. godine, gdje će živjeti u domaćin porodici, pohađati privatnu srednju školu i učestvovati u AFS orijentacijama i drugim aktivnostima.

  1. AFS Intercultural Programs Spain – djelimična stipendija za jednogodišnji program u Španiji

Uslovi za prijavu:

Za dodjelu stipendije se mogu prijaviti učenici koji:

  1. trenutno pohađaju srednju školu na području BiH;
  2. imaju prebivalište na području BiH;
  3. imaju odlične ocjene;
  4. da će u julu 2019. godine imati između 15 godina  i 17 godina;
  5. žive u porodici koja se nalazi u lošem ekonomskom položaju, te u tom slučaju uz prijavnu dokumentaciju potrebno je dostaviti dokaze o istom, i to: (1) potvrda o primanjima roditelja(â)/staratelja(â) za protekla tri mjeseca ili potvrda nadležne institucije o nezaposlenju ili penzionom statusu roditelja(â)/staratelja(â) i (2) ovjerenu izjavu o članovima domaćinstva/kućnu listu;
  6. osnovno poznavanje engleskog jezika je poželjno

Troškovi koji su pokriveni:

Troškovi programskog učešća u AFS jednogodišnjem programu interkulturalnog učenja kroz razmjenu srednjoškolaca u Španiji iznose 10.100,00KM. Djelimična stipendija pokriva 5.500,00 KM iz čega proizilazi da učenik i njegova porodica pokrivaju preostalih 4.500,00KM.

Stipendija djelimično pokriva troškove:

1.AFS police zdravstvenog osiguranja;
2. povratne avionske karte na relaciji Sarajevo – Milano – Sarajevo, kao i autobuske ili avionske putne troškove od Milana do domaćin porodice;
3. učešća u pripremnim aktivnostima za učesnike i roditelje prije početka razmjene i to: dva lokalna pripremna roditeljska sastanka, dva lokalna jednodnevna pripremna sastanaka i jedan trodnevni glavni pripremni sastanak za učesnike uključujući putne troškove dolaska do mjesta održavanja sastanaka;
4. pružanja informacija, savjetovanja i brige o učesnicima i njihovim roditeljima, te domaćin porodicama i školama prije, tokom i poslije razmjene;
5. 24-satne SOS telefonska linija za hitni slučaj
6. učešća u reorijentacionim aktivnostima za učesnike i roditelje po završetku programa razmjene, uključujući putne troškove dolaska do mjesta održavanja aktivnosti;
pronalaska smještaja u domaćin porodici izabranoj i pripremljenoj od strane AFS domaćin organizacije (porodica ne dobija naknadu za smještaj);
7. školovanja u općoj privatnoj obrazovnoj srednjoj školi (što uključuje gradski prijevoz do škole, a zavisno od zemlje i školske udžbenike);
8. učešća u najmanje tri jednovikendne orijentacione aktivnosti tokom razmjene (On-Arrival, Midstay, End of Stay), te brojnim lokalnim sastancima i događajima koje organizuje AFS domaćin organizacija;
9. intenzivnog kursa ili časova jezika na početku programa.

Troškovi koji nisu pokriveni:

Stipendija ne pokriva troškove:

1. izdavanja pasoša, vize i privremene dozvole boravka;

2. mjesečnog džeparca;

3. eventualno potrebnih vakcinacija.

Obaveze stipendiste su:

1. pisanje dva izvještaja tokom razmjene i nakon povratka u BiH;
2. primjereno ponašanje tokom razmjene.

Potrebna dokumentacija:

(1) potvrda o primanjima roditelja(â)/staratelja(â) za protekla tri mjeseca ili potvrda nadležne institucije o nezaposlenju ili penzionom statusu roditelja(â)/staratelja(â)

(2) ovjerenu izjavu o članovima domaćinstva/kućnu listu;

(3) diplome, certifikati i potvrde o takmičenjima (za nastavne i vannastavne aktivnosti)

Ukoliko želite da se prijavite za program razmjene srednjoškolaca i otkrijete kulturu, tradiciju i običaje, istražite našu stranicu Postani AFSer i popunite online prijavni formular.