Udruženje građana Interkulturni susreti u Bosni i Hercegovini (AFS BIH) objavljuje poziv za prijavu za dodjelu pune stipendije za učešće u AFS jednogodišnjem programu razmjene srednjoškolaca u školskoj 2017/18. godini u Japanu obezbjeđenu u saradnji sa AFS organizacijom u Japanu.

Stipendista će učestvovati u AFS jednogodišnjem programu razmjene srednjoškolaca u Japanu s početkom u martu 2017. godine i završetkom u februaru 2018. godine gdje će živjeti u domaćin porodici, pohađati srednju školu i učestvovati u AFS orijentacijama i drugim aktivnostima. Pročitajte više o AFS programima >>

Uvjeti za prijavu

Za dodjelu stipendije se mogu prijaviti učenici koji:
a) trenutno pohađaju srednju školu na području BiH (maturanti imaju pravo na prijavu);
b) državljani su i imaju prebivalište na području BiH;
c) imaju odlične ocjene;
d) imaju između 15 godina i 17 godina i 11 mjeseci u trenutku početka programa;
e) poznaju engleski jezik;
f) prednost imaju kandidati čija je porodica u težem ekonomskom položaju, te u tom slučaju uz prijavnu dokumentaciju trebaju dostaviti dokaze o istom i to: (1) potvrdu o primanjima roditelja(â)/staratelja(â) za protekla tri mjeseca ili potvrdu nadležne institucije o nezaposlenju ili penzionom statusu roditelja(â)/staratelja(â) i (2) ovjerenu izjavu o članovima domaćinstva/kućnu listu.

Način prijave

Preuzmite prijavni formular: AFS prijavni formular 2017 – Japan (PDF)
Ispunite prijavni formular i sa pripadajućom dokumentacijom ga pošaljite na našu adresu: Hamdije Krševljakovića 61, Sarajevo, najkasnije do 05.08.2016. godine.