Udruženje građana „Interkulturni susreti u Bosni i Hercegovini“—AFS organizacija u BiH, posljednje dane zime je obilježilo okupljanjem članova Skupštine Udruženja kako bi se analizirali uspjesi i izazovi iz prijethodne godine, te planirali i postavili ciljevi za tekuću godinu.

Sedma redovna sjednica Skupštine Udruženja, koja je ujedno bila i izborna, održana je u subotu, 19.03.2016. godine u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Od sedamnaest članova Skupštine, u radu sjednice je učestvovalo njih dvanaest, uključujući četiri člana Upravnog odbora. Prisutno je bilo i osoblje ureda.

Sjednicu Skupštine je u 11h otvorio Haris Buljubašić, odlazeći predsjednik Skupštine, nakon čega je za novog predsjednika Skupštine imenovana Marina Spasojević na mandat od dvije godine. Skupština je usvojila Izvještaj o poslovanju Udruženja za 2015. godinu koji uključuje Izvještaj o radu Udruženja, Izvještaj o radu Upravnog odbora Udruženja, te Godišnji obračun za 2015. godinu.

Predsjednik Upravnog odbora, Milan Kusmuk, predstavio je Izvještaj o radu Udruženja za 2015. godinu (uskoro dostupan ovdje) s osvrtom na ciljeve postavljene u Razvojnom planu Udruženja za period od 2014. do 2016. godine. Istakao je da je nastavljena odlična saradnja sa AFS Internationalom i Evropskom federacijom za interkulturalno učenje, te poboljšana vidljivost unutar njihovih mreža. Riječ je dao i osoblju ureda koje je detaljnije iznijelo rezultate rada u protekloj godini. Supervizorka ureda i koordinatorica za razvoj organizacije, Nadina Muslić, tokom izvještavanja o stanju i aktivnostima volonterske mreže u BiH se posebno osvrnula na upitnik za volontere Udruženja kog je u decembru ispunilo 97 od 110 registrovanih volontera. Njih 50 je izjavilo da u 2016. godini žele aktivno volontirati u Udruženju, njih 30 da želi povremeno volontirati, a njih 17 da žele preći iz grupe volontera u grupu alumnija. Koordinator programa ugošćavanja učenika u BiH, Muamer Isanović, iznio je izvještaj o AFS programima ugošćavanja ističući da je u 2015. godini zabilježen porast broja ugošćenih učenika u BiH od 36% u odnosu na prijethodnu godinu. Koordinatorica programa slanja učenika iz BiH u inostranstvo, Lejna Čelebičić, predstavila je izvještaj o učešću učenika iz BiH u AFS programima razmjene u inostranstvu i istakla da je postignut porast broja učesnika programa od 34% u odnosu na prijethodnu godinu.

Milan Kusmuk je potom predstavio Izvještaj o radu Upravnog odbora Udruženja za 2015. godinu. Iznio je i rezultate sprovedene evaluacije o radu organa Udruženja i osoblja ureda u kojoj su učestvovali volonteri i učesnici programa (učenici, roditelji), te razloge i ciljeve reorganizacije strukture ureda Udruženja koja je ubrzo potom uslijedila. Na kraju izvještavanja o poslovanju, član Upravnog odbora, Kenan Hadžić, prezentirao je Godišnji obračun za 2015. godinu.

U nastavku sjednice, Upravni odbor je predstavio Razvojnu strategiju Udruženja za period od 2016-2021. godine kojom se postavlja šest osnovnih ciljeva koji se odnose na: razvoj volonterizma, razvoj Udruženja i AFS programa, razvoj obrazovnih programa interkulturalnog učenja, fundraising s posebnim fokusom na stipendijski fond, kvalitet programa, te umrežavanje. Potom je predstavljen i Poslovni plan i budžet Udruženja za 2016. godinu. Nakon razmatranja, Skupština je usvojila oba dokumenta.

U drugoj polovini sjednice, Skupština je usvojila odluke o razrješenju zbog isteka mandata Milana Kusmuka sa funkcije predsjednika Upravnog odbora i Andreja Rosića, Edina Fazlovića, Kenana Hadžića i Sare Pandžić sa funkcije člana Upravnog odbora, te Mile Majstorović sa funkcije predsjednika Udruženja i osobe ovlaštene za zastupanje Udruženja.

Uslijedilo je razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Udruženja koja se odnosi na ukidanje funkcije Predsjednika Udruženja čije bi nadležnosti prešle na Upravni odbor Udruženja, nakon čega je ista usvojena jednoglasno (uskoro dostupna ovdje).

Na kraju sjednice su se predstavili kandidati za funkcije člana i predsjednika Upravnog odbora nakon čega je uslijedilo glasanje. Na mandat od dvije godine je imenovan Upravni odbor Udruženja u sastavu:

– Milan Kusmuk iz Istočnog Sarajeva, predsjednik Upravnog odbora (drugi mandat),
– Andrej Rosić iz Banjaluke, potpredsjednik Upravnog odbora (drugi mandat),
– Kenan Hadžić iz Sarajeva, član zadužen za finansije (drugi mandat),
– Kenan Hasić iz Gračanice, član zadužen za interkulturalno učenje i odnose sa školama,
– Milica Gatarević iz Bijeljine, članica zadužena za umrežavanje.

Skupština je ovlastila Milana Kusmuka za zastupanje Udruženja u pravnom prometu, a za slučaj njegovog odsustva Andreja Rosića.

Upravni odbor se zahvalio svima koji su proteklih godina pomogli razvoj Udruženja na njihovom nesebičnom, volonterskom radu i tako doprinjeli širenju AFS misije u Bosni i Hercegovini, te iskazao spremnost da se postara da motivacija, energija, zalaganje i uspjesi ne izostanu ni u tekućoj godini.

Po zatvaranju sjednice, prisutni su nastavili druženje u neformalnom okruženju.

Prvi redovni sastanak Upravnog odbora Udruženja

U nedjelju, 20. marta 2016. godine, održan je prvi redovni sastanak Upravnog odbora Udruženja u novom sastavu tokom kog je reizabran Andrej Rosić za potpredsjednika Upravnog odbora, te odlučeno da će u narednom periodu funkciju izvršnog direktora Udruženja obavljati Nadina Muslić uz svoje dosadašnje uloge supervizora ureda i koordinatora za razvoj organizacije.