U Kirovu u Rusiji je od 13-20. septembra 2015. godine održan seminar Inkluzivna Evropa u organizaciji Evropske federacije za interkulturalno učenje (EFIL). Seminar je okupio 29 učesnika (AFS osoblje, članovi upravnih odbora, volonteri) iz 16 zemalja kako bi razmjenili dobre prakse u odnosima i radu sa školama. Značajan doprinos uspješnosti seminara je dao tim iskusnih trenera iz EFIL-a, AFS Internationala, te AFS organizacija iz Austrije, Portugala i Srbije uz podršku AFS-a Rusije.

Seminar je počeo pustolovnom noćnom vožnjom transibirskim vozom od Moskve do Kirova tokom koje su učesnici imali priliku bolje se upoznati. Kroz diskusije, radionice i grupni rad, učesnici su podijelili svoja iskustva u radu sa školama, te dali jedni drugima ideje o tome kako poboljšati odnos između AFS organizacija i škola širom Evrope. Neke od tema sesija su bile globalno građansko obrazovanje i AFS, kako se obratiti ministarstvima obrazovanja, razmjena dobrih praksi. Učesnici su iskoristili priliku i da se osvrnu na ulogu AFS-a u trenutnoj migrantskoj krizi u Evropi. Predstavili su i razgovarali o aktivnostima koje sprovode lokalna odjeljenja evropskih AFS organizacija u cilju pružanja podrške migrantima koji dolaze u Evropu.

Učesnici su također posjetili škole u Kirovu, te saznali nešto više o obrazovnom sistemu u Rusiji kao i o tome kako se škole pripremaju za obilježavanje Međunarodnog dana dijaloga (International Dialogue Day). Nastavnici i učenici škola koje su posjetili su im organizovali prelijep doček i inspirativan program.

U seminaru su ispred AFS organizacije u BiH—UG Interkulturni susreti u Bosni i Hercegovini, učestvovale tadašnja programska menadžerica Neira Milavica i članica Upravnog odbora Sara Pandžić. U nastavku donosimo kratak Sarin osvrt na seminar.

Pored toga što sam imala priliku da posjetim Moskvu i prelijepi Kirov, da upoznam potpuno drugačiji način života jedne gostoprimiljve nacije, upoznala sam mnogo volontera iz različitih zemalja Evrope. Zajedno sa njima smo vodili različite radionice i stvarali zajedničke planove za razvoj naših lokalnih zajednica i odjeljenja. Ovaj seminar i putovanje će mi zauvijek ostati u lijepom sjećanju. Naučila sam mnogo o AFS-u i EFIL-u, te stvorila prijateljstva sa velikim brojem ljudi. Sara Pandžić, članica Upravnog odbora