years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Program interkulturalnog učenja u Sjedinjenim Američkim Državama omogućava srednjoškolcima iz Bosne i Hercegovine da provedu školsku godinu u jednoj od najrazvijenijih zemalja svijeta. AFS učenici tokom razmjene u SAD-u žive u domaćin porodici i pohađaju srednju školu. Tokom razmjene AFS domaćin organizacija za učesnike organizuje najmanje 3 orijentacijske aktivnosti, te druge događaje kao što su izleti, proslave praznika, druženja i sl. Saznajte više informacija o životu u SAD-u i specifičnostima američke kulture na stranici zemlje. Više detalja o školskom sistemu u Sjedinjenim Državama možete pročitati u ovom dokumentu. Ostale bitne informacije pronađite ovdje.

Posebni uslovi učešća

Za program razmjene u Sjedinjenim Američkim Državama se mogu prijaviti učenici koji imaju prebivalište na području BiH, pohađaju srednju školu u BiH, imaju odlične ili vrlo dobre ocjene, i rođeni u periodu od 11.03.1999. do 11.08.2002. godine. Potrebno je predznanje engleskog jezika. Kandidati moraju polažiti ELTIS test znanja jezika.