years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Programi interkulturalnog učenja u Njemačkoji omogućavaju srednjoškolcima iz Bosne i Hercegovine da provedu školsku godinu ili tri mjeseca u centralnoevropskoj zemlji. AFS učenici tokom razmjene u Njemačkoj žive u domaćin porodici i pohađaju javnu srednju školu. U tokom razmjene AFS domaćin organizacija za učesnike organizuje najmanje 3 orijentacijske aktivnosti,kao i proslave praznika, izlete i druženja, a učesnici tromjesečnog programa svoje iskustvo interkulturalnog učenja završavaju petodnevnim seminarom u Briselu kojeg organizuje Evropska federacija za interkulturalno učenje (EFIL). Tokom seminara učesnici imaju priliku naučiti sve što ih zanima o institucijama EU, evropskom i aktivnom građanstvu, posjetiti Parlament EU i družiti se sa oko 200 učesnika programa iz cijele Evrope. Saznajte više informacija o životu u Njemačkoj i specifičnostima Njemačke kulture na stranici zemlje. Više detalja o školskom sistemu u Njemačkoj možete pročitati u ovom dokumentu.

Posebni uslovi učešća

Za program razmjene u Njemačkoj mogu se prijaviti učenici koji imaju prebivalište na području BiH, pohađaju srednju školu u BiH, imaju odlične ili vrlo dobre ocjene i rođeni su u periodu od:

  • 01.12.1999. do 01.03.2002. godine (za tromjesečni program);
  • 05.03.1999. do 15.03.2002. godine (za jednogodišnji program).

Poželjno je predznanje njemačkog jezika za jednogodišnji program, dok je za tromjesečni znanje njemačkog jezika obavezno na nivou B1. Kao dokaz se može dostaviti certifikat o položenom nivou B1 u nekoj od škola jezika ili potvrda profesora njemačkog jezika matične škole da učenik poznaje jezik na tom nivou sa pečatom škole.