years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Program interkulturalnog učenja u Gani omogućava srednjoškolcima iz Bosne i Hercegovine da provedu školsku godinu u ovoj zapadnoafričkoj državi. AFS učenici tokom razmjene u Gani žive u domaćin porodici i pohađaju javnu srednju školu. Tokom razmjene AFS domaćin organizacija za učesnike organizuje najmanje 3 orijentacijske aktivnosti, te druge događaje kao što su izleti, proslave praznika, druženja i sl. Saznajte više informacija o životu u Gani i specifičnostima ganske kulture na stranici zemlje. Više detalja o školskom sistemu u Gani možete pročitati u ovom dokumentu.

Posebni uslovi učešća

Za program razmjene u Gani mogu se prijaviti učenici koji imaju prebivalište na području BiH, pohađaju srednju školu u BiH, imaju odlične ili vrlo dobre ocjene, i rođeni su u periodu od 01.09.1999. do 01.06.2001. godine.