Pregled AFS istraživanja za AFS i naše prijatelje

AFS ima dugu historiju značajnih kontribucija polju interkulturalne edukacije. Često smo sarađivali sa vodećim institucijama i istraživačima. Istraživali smo širok raspon relevantnih tema – od načina na koji tehnologija utiče na kulturnu adaptaciju do interakcije između ličnih osobina i kulture. Ovaj dokument nudi uvid u naše istraživačke napore.

Preuzmite

 

AFS studija dugoročnog uticaja

2006. godine, AFS je proveo veliko istraživanje s ciljem da utvrdi dugoročni uticaj koje ima iskustvo interkulturalnog učenja. Studija je uporedila AFS alumnije sa njihovim vršnjacima, 20 do 25 godina nakon njihovog učešća u razmjeni. Rezultati su pokazali da učesnici AFS programa imaju značajnu prednost kada je riječ o tečnom pričanju jezika i kulturalnim kompetencijama koje traju dugo nakon iskustva u inostranstvu.

Preuzmite

 

Procjena uticaja AFS iskustva učenja u inostranstvu

Procjena uticaja AFS iskustva učenja u inostranstvu je nezavisno istraživanje provedeno 2005. godine od strane dr. Mitchella R. Hammera u saradnji s AFS-om. Hiljade čuenika širom svijeta su intervjuisani prije, tokom i nakon razmjene. Upoređujući ih sa kontrolnom grupom njihovih vršnjaka, učesnici AFS programa razmjene srednjoškolaca su pokazali značajna unapređenja u tečnosti jezika, poznavanju drugih kultura i njihovoj sposobnosti da uspostave interkulturalna prijateljstva.

Preuzmite