UG ISU BIH i AFS nastoje za svaku generaciju učesnika u AFS programima razmjene srednjoškolaca obezbijediti što veći stipendijski fond kako bi što više učenika dobilo priliku doživjeti iskustvo interkulturalnog učenja.


Na ovoj stranici ćemo uskoro objavljivati stipendije obezbjeđene u saradnji sa našim AFS partner organizacijama i trećim stranama, kao i uvjete za prijavu. 

(Ažurirano 18.12.2015.)

Intesa Sanpaolo stipendija
Jedna stipendija za godišnji program u Italiji

Godina dana u Ekvadoru 
Dvije djelomične stipendije za godišnji program u Ekvadoru

AAI stipendija za Maleziju, Tajland, i Kinu
Djelomična stipendija za godišnji program u Aziji

Godina dana u Danskoj
Djelomična stipendija za godišnji program u Danskoj

Način prijave

Prijava za dodjelu stipendije se vrši označavanjem kvadratića na drugoj stranici prijavnog formulara ili ispunjavanjem posebnog formulara, ako je isti predviđen u pozivu za dodjelu date stipendije. Prijava će biti uzeta u obzir jedino ukoliko učenik uz prijavnu dokumentaciju dostavi i ostale tražene dokumente i informacije koje su eventualno navedene u pozivu za prijavu za dodjelu date  stipendije.

Izbor stipendista
Ako nije drugačije određeno u pozivu za prijavu za dodjelu stipendije, odluku o izboru stipendista donosi izborni tim UG ISU BIH prema rang-listi sastavljenoj od učenika izabranih za učešće u programu koji su se prijavili i kvalifikovali za dodjelu stipendije kako prema posebnim uvjetima za učešće u pojedinim zemljama i programima, tako i prema posebnim uvjetima za dodjelu stipendija.

SAVJET PLUS
Savjetujemo učesnike programa i njihove roditelje da i sami potraže sufinansiranje, donaciju ili sponzorstvo od strane različitih fondacija, organizacija, firmi, vladinih organa ili institucija pri čemu ćemo ih rado podržati i pomoći koliko je to u našoj moći.


Pregled dosadašnjih donatora, sufinansijera i sponzora stipendija možete naći ovdje.

U slučaju pitanja, pošaljite e-mail na info-bih@afs.org.

Pročitajte iskustva učesnika AFS programa ovdje.